Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kuźnica
 • 1965-07-02
 • 7,2700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1965 r. Nr 27, poz. 152

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 r.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 21152016-06-23

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • świecki
 • Warlubie

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru bagiennego, sukcesywnie zarastającego jezioro.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 6/2018 RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2018 r. dot. rocznych zadań ochronnych2019-02-28

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór