Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Nowa Morawa
 • 1971-10-13
 • 22,1600
 • leśny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 października 1971 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1971 r. Nr 53, poz. 346

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiego Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Zarządzenie Nr 8 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Nowa Morawa" Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2012 r. poz. 1692

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • kłodzki
 • Stronie Śląskie (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Nowa Morawa" oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska cennej odmiany świerka.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 20.2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r., w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Nowa Morawa' BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2018-06-29
2 Zarządzenie Nr 43.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Nowa MorawaBIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2017-09-132022-09-13
3 Zarządzenie Nr 21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2014 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Nowa Morawa"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2014-08-142017-08-13
 • 22,1600

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu