Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łasko
 • 1964-09-30
 • 16,9800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1964 r. Nr 47, poz. 2311964-07-29

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Rozporządzenie Nr 7/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łasko" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 20, poz. 365 2008-02-15
4 Rozporządzenie Nr 47/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 96, poz. 20782008-11-26
5 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łasko" Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 19002017-05-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • choszczeński
 • Bierzwnik (wiejska)
 • Rezerwat zlokalizowany na terenie gminy Bierzwnik, w powiecie choszczeńskim, w województwie zachodniopomorskim. Granice rezerwatu stanowią granice działki ewidencyjnej nr 347 obręb Wygon.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie walorów biocenotycznych i krajobrazowych wyspy z cennymi fitocenozami, w tym kwaśną buczyną niżową oraz siedliskami awifauny.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 66/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ŁaskoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. Woj. Zach. Nr 94, poz. 27002009-12-292028-01-11
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody "Łasko"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 4172017-01-242028-01-11
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody "Łasko"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 53912017-12-192028-01-11

Nie

 • 16,9800
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie