Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Rezerwat Cisowy Majdów
 • 1953-09-20
 • 9,2500
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1953 r. Nr A-84, poz. 997

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1965 r. Nr 60, poz. 312

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • szydłowiecki
 • Szydłowiec (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa, gatunku ustępującego obecnie z naszych lasów, a stanowiącego niegdyś ich stały element składowy.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rezerwat Cisowy Majdów"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 17, poz. 677

Nie

 • 9,2500

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór