Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej
 • 1962-11-22
 • 6,1900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1962 r. Nr 81, poz. 381

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401
2 Zarządzenie Nr 5/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 105, poz. 1758
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 4751

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • poznański
 • Murowana Goślina (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie wielogatunkowego lasu mieszanego z udziałem modrzewia europejskiego Larix decidua Mill.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 4629

Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu