Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Romanka
 • 1963-08-27
 • 124,5000
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • leśny i borowy
 • borów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor Polski M.P. z 1963 r. Nr 57, poz. 2931963-07-26

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 9/05 Wojewody Śląskiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Romanka"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 71, poz. 18882005-06-06
2 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • żywiecki
 • Jeleśnia (wiejska), Węgierska Górka (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony: 1) w planie urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Węgierska Górka na dzień 1 stycznia 2004 r. - jako oddziały lasu: 53 b, c, d, f, g, h, 54 a, b, c, d; 2) w planie urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Jeleśnia na dzień 1 stycznia 1995 r. - jako oddziały lasu: 204 a, b, c, d, f, g, h, i, j, 238 a, b, c, 239a.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych pierwotnego fragmentu dawnej Puszczy Karpackiej, w postaci ekosystemów leśnych regla górnego i dolnego wraz z całym bogactwem gatunkowym fauny i flory.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 49/06 Wojewody Śląskiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Romanka"Dz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2006 r. Nr 114, poz. 32032006-09-252026-10-09

Nie

 • 124,5000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody