Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Niebieskie Źródła
 • 1961-09-22
 • 28,7000
 • krajobrazowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • wodny
 • rzek i ich dolin, potoków i źródeł
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 129 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1961 r. Nr 72, poz. 3061961-09-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 29762001-10-10
2 Zarządzenia Nr 52/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Niebieskie Źródła"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 194, poz. 15702010-07-02

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • tomaszowski
 • Tomaszów Mazowiecki (miejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Smardzewice na lata 2007-2013, na terenie leśnictwa Twarda, obrębu Smardzewice, jako oddziały: 111 a, b, c; 111 ~b, oraz obszar stanowiący własność miasta Tomaszowa Mazowieckiego – działki o nr ewidencyjnym gruntów: 164 (cz. – część drogi), 181, 182, 183, 184.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych malowniczych pod względem krajobrazowym źródeł krasowych wraz z ich odpływami i otaczającą je roślinnością oraz bogatą fauną.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi