Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wielki Las
 • 1953-04-09
 • 32,3600
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 19 marca 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1953 r. Nr A-30, poz. 3851953-04-09

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Zarządzenie Nr 19/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wielki Las"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 132, poz. 26842009-07-28

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • częstochowski
 • Przyrów (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Złoty Potok na lata 2006-2015, jako oddział leśny obrębu Złoty Potok: 16a, b, c, d.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu typu olszowo-jesionowego z domieszką innych gatunków liściastych o cechach zespołu naturalnego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wielki Las"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 52392015-10-202035-11-03

Nie

 • 32,3600

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach