Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ostrzycki Las
 • 1960-03-16
 • 60,5500
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1960 r. Nr 23, poz. 111

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Ostrzycki Las"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 2379
2 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor Polski M.P. z 1989 r. Nr 17, poz. 119
3 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • kartuski
 • Stężyca (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą grunty Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Kartuzy. 2. Wykaz gruntów wchodzących w skład rezerwatu, w tym wydzieleń leśnych Nadleśnictwa Kartuzy, obrębu Wieżyca(3)oraz działek ewidencyjnych gminy Stężyca, obrębu Czaple, zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. 3. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy rezerwatu wykonanych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia. 4. Przebieg granicy rezerwatu na mapie Nadleśnictwa Kartuzy, Obrębu Wieżyca, Leśnictwa Kolańska Huta przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia; 5. przebieg granicy rezerwatu na mapie ewidencyjnej Gminy Stężyca, obrębu Czaple przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów leśnych, torfowiskowych i źródliskowych, w szczególności kaszubskiej wilgotnej buczyny nawapiennej oraz populacji storczyków, w tym obuwika pospolitego Cypripedium calceolus.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ostrzycki Las” Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 17472015-05-29

Nie

 • 60,5500

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku