Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Klif w Łukęcinie
 • 2017-02-08
 • 1,9100
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • wydmowy
 • wydm nadmorskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Klif w Łukęcinie"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 4152017-01-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • kamieński
 • Dziwnów (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Dziwnów, w powiecie kamieńskim, województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Zachowanie krajobrazu ściany brzegu morskiego w obrębie oddziaływania naturalnych procesów abrazji.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Klif w Łukęcinie"nie podlega publikacji2022-02-21
 • 0,0000
 • 0,0000
 • 1,9100

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie