Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Drzezno
 • 2008-11-29
 • 30,3600
 • wodny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Jezioro Drzezno" Dziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 194, poz. 7033

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • płocki, gostyniński
 • Gostynin (wiejska), Łąck (wiejska)

Położenie otuliny

 • 237,1600

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemu jeziora z naturalnym, strefowym układem zbiorowisk.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie