Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Źródliskowe Torfowisko
 • 2008-12-04
 • 8,1700
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk niskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Źródliskowe Torfowisko" Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 123, poz. 2936

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • słupski
 • Dębnica Kaszubska (wiejska)

Położenie otuliny

 • 35,5900

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie obszaru źródliskowego z naturalną, charakterystyczną dla torfowisk źródliskowych szatą roślinną oraz otaczających ten obszar lasów bukowych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody