Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Zdedy
 • 2003-06-14
 • 181,6400
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • lądowych ekosystemów nieleśnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 33 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 72, poz. 10702003-05-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 48 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Zdedy"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 143, poz. 18832010-09-15

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • piski
 • Orzysz (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsca zlotowiskowego żurawia (Grus grus) oraz walorów przyrodniczych Jeziora Zdedy z dominującą roślinnością szuwarową, przylegającymi do niego lasami i terenami nieleśnymi z licznymi zabagnieniami, a także rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie