Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kamień nad Rzepedzią
 • 2012-12-07
 • 91,8300
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • skał, minerałów, osadów, gleb i wydm
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 2/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kamień nad Rzepedzią"Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2012 r. poz. 2439

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • sanocki
 • Komańcza (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu przyrody jest zachowanie i ochrona grupy skał piaskowca eoceńskiego wraz z otaczającym je drzewostanem.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie