Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mechowiska Czaple
 • 2008-07-11
 • 9,3600
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk niskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Mechowiska Czaple”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 912018-01-09
2 Rozporządzenie Nr 15/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Mechowiska Czaple" Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 60, poz. 1731

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • bytowski
 • Bytów (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 25,6100

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie zespołu torfowisk soligenicznych w dolinie niewielkiego cieku oraz cennych ekosystemów wodnych, bagiennych, łąkowych i leśnych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku