Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mierkowskie Suche Bory
 • 2006-05-25
 • 194,6300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 31, poz. 6492006-05-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mierkowskie Suche Bory"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 27002018-11-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • żarski
 • Brody (wiejska), Lubsko (miejsko-wiejska)
 • Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci mapy, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze i naukowe kompleksu ekosystemów borów iglastych, zbiorowisk roślinnych wykształcających się na piaskach wydm śródlądowych oraz siedlisk typowych dla obniżeń natorfowych wraz z charakterystycznymi dla tych ekosystemów gatunkami roślin i zwierząt.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mierkowskie Suche Bory"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2020 r. poz. 5652020-02-192040-02-19

Nie

 • 143,1000
 • 51,5300

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim