Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mierkowskie Suche Bory
 • 2006-05-25
 • 194,6300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 31, poz. 6492006-05-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie rezerwaty przyrody "Mierkowskie Suche Bory"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 27002018-11-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • żarski
 • Brody (wiejska), Lubsko (miejsko-wiejska)
 • Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci mapy, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze i naukowe kompleksu ekosystemów borów iglastych, zbiorowisk roślinnych wykształcających się na piaskach wydm śródlądowych oraz siedlisk typowych dla obniżeń natorfowych wraz z charakterystycznymi dla tych ekosystemów gatunkami roślin i zwierząt.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 16/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Mierkowskie Suche Bory”Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji2014-05-212019-05-21
 • 0,0000
 • 194,6300
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim