Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Brzyska Wola
 • 2012-10-01
 • 155,0600
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiMP 1997 Nr 56 poz. 5301997-09-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Brzyska Wola"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 33512017-10-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • leżajski
 • Kuryłówka (wiejska)

Położenie otuliny

 • 269,8700

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu o charakterze dawnej Puszczy Sandomierskiej.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie