Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Przygiełkowe Moczary
 • 2013-01-04
 • 101,9100
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 59/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 28292012-12-20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 17502015-10-15

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • żarski
 • Przewóz (wiejska)
 • Położony w gminie Przewóz powiecie żarskim, Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik nr 1 do zarządzenia,

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej, szczególnie mszaru przygiełkowego z charakterystycznymi gatunkami zespołu - przygiełki brunatnej oraz mszaru wysokotorfowiskowego.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 12/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Przygiełkowe Moczary”. 2022-06-13

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim