Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko
 • 1996-01-25
 • 4,2500
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 2, poz. 29

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 5/2008 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jelenia Góra" Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 63, poz. 1035
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 51792017-12-07

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • tucholski
 • Cekcyn (wiejska)

Ochrona

 • zachowanie stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 51832017-12-072037-12-22

Nie

 • 4,2500

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy