Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ruda
 • 2007-10-05
 • 3,3800
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 13/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 września 2007 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Podlaskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 208, poz. 2108

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • suwalski
 • Bakałarzewo (wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie wilgotnych łąk oraz lasu łęgowego, położonych na terenie doliny Rospudy wraz z ich typową florą i fauną.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku