Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Skotawskie Łąki
 • 2008-12-04
 • 54,7800
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk niskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 23/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Skotawskie Łąki" Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 123, poz. 2935

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • bytowski
 • Czarna Dąbrówka (wiejska)

Położenie otuliny

 • 60,3000

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie zespołu torfowisk soligenicznych i topogenicznych w obszarze źródliskowym rzeki Skotawy oraz cennych ekosystemów wodnych, łąkowych i leśnych.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Skotawskie Łąki”
 • 54,7800

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku