Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Stramniczka
 • 2007-10-24
 • 94,4900
 • torfowiskowy
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 53/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Stramniczka" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 102, poz.17512007-10-09

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 83/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 120, poz. 21772007-12-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • kołobrzeski
 • Dygowo (wiejska)
 • Rezerwat położony gminie Dygowo, w powiecie Kołobrzeg, w województwie zachodniopomorskim, stanowiący grunty Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Gościno, tj. działki ewidencyjne nr 63/5 obręb Stramniczka oraz nr 64, 65, 66/3 obręb Czernin.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie torfowiska wysokiego typu bałtyckiego i mszarników wrzośca bagiennego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 18/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stramniczka" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2013 r. poz. 22912013-06-132032-06-26
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stramniczka"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 15292016-04-112032-06-26

Nie

 • 0,0000
 • 94,4900
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie