Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Torfowisko Konotop
 • 2007-09-12
 • 66,0600
 • torfowiskowy
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 45/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko Konotop"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 91, poz. 1563

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 35/2008 z dnia 12 sierpnia .2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody Torfowisko Konotop"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 73, poz. 15962008-08-25
2 Zarządzenie Nr 4/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko Konotop" Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 5, poz. 1902009-02-03
3 zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 sierpnia 2017 r. uchylające rozporządzenie Nr 35/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko Konotop"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35212017-08-17
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 sierpnia 2017 r. uchylające zarządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko Konotop"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35222017-08-17
5 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko Konotop" Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35342017-08-21

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • choszczeński
 • Bierzwnik (wiejska), Drawno (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 220,0600

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie torfowiska pojeziernego wypełniającego rynnę wypłycającego się jeziora Konotop wraz z licznymi chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin, w tym: bażyny czarnej, skrzypu pstrego, selernicy żyłkowatej, turzycy bagiennej, wełnianki szerokolistnej, rosiczek: okrągłolistnej, długolistnej i pośredniej, narecznicy grzebieniastej, kruszczyka błotnego, torfowców oraz zwierząt, w tym: żurawia i brodźca samotnego.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie wewnętrzne Nr 7/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Torfowisko Konotop” Nie podlega obowiązkowi publikacji2021-12-08
 • 0,0000
 • 66,0600
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie