Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Molenda
 • 1959-10-22
 • 147,1200
 • leśny
 • florystyczny
 • roślin na granicy zasięgu
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1959 r. Nr 87, poz. 466

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976Dz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Rozporządzenie Nr 38/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Molenda"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 243, poz. 22492007-07-31

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • łódzki wschodni
 • Tuszyn (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Kolumna jako oddziały: 45 f, g, i, 46 d, f, h, j, k, l, m, 52, 53, 60, 61, 68 obrębu leśnego Rydzyny.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu pierwotnego lasu mieszanego, gdzie jodła, buk i świerk występują w pobliżu granicy ich zasięgu.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 17/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Molenda"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 36382013-07-122033-07-27
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Molenda”Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1472015-01-20

Nie

 • 147,1200

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi