Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dąbrowa Świetlista
 • 1990-08-29
 • 40,1300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1990 r. Nr 31, poz. 248

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 23/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dąbrowa Świetlista"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 89, poz. 7062010-03-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • kutnowski
 • Nowe Ostrowy (wiejska)
 • Powiat Kutnowski, gmina Nowe Ostrowy, Nadleśnictwo Kutno, Leśnictwo Perna, oddz. 95 a, ~a; obr. Kutno

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnego zespołu świetlistej dąbrowy z bogatą florą.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 32/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dąbrowa Świetlista”Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 35262013-07-05
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dąbrowa Świetlista”Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1382015-01-20

Nie

 • 40,1300

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi