Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dąbrowa Grotnicka
 • 1990-08-29
 • 100,4700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1990 r. Nr 31, poz. 248

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 12/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dąbrowa Grotnicka"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 77, poz. 6302010-03-20

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • zgierski
 • Zgierz (wiejska)
 • Powiat Zgierski, gmina Zgierz, Nadleśnictwo Grotniki, Leśnictwo Zimna Woda, oddz. 108 o, p, r, 109 a, b, ~a , ~b, ~c, ~d, 110 a, b, c, d, f, g, ~a, ~b, ~c, 114 c, ~a, ~b, 115 a, b, c, d, f, g, ~b, ~d, ~g, ~h, 116 a, b, c, d, ~a, ~c, 117 a, b, c, ~a; obr. Grotniki

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie dla celów naukowych i dydaktycznych zespołu dąbrowy świetlistej oraz wielu stanowisk roślin ciepłolubnych i chronionych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 31/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dąbrowa Grotnicka”Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 35252013-07-05
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dąbrowa Grotnicka”Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1362015-01-20

Nie

 • 100,4700

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi