Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zabłocie
 • 1999-12-07
 • 539,8100
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 75/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 października 1999 r. W sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 26, poz. 1178

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • rzeszowski, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski
 • Kolbuszowa, Głogów Małopolski, Sędziszów Małopolski, Świlcza

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych zbiorowisk roślinnych dawnej Puszczy Sandomierskiej, z licznie tu występującymi gatunkami roślin chronionych i rzadkich oraz ochrona stanowisk lęgowych rzadkich gatunków ornitofauny.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Wojewoda Podkarpacki