Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zabłocie
 • 1999-12-07
 • 536,9500
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 75/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 października 1999 r. W sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 26, poz. 11781999-11-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Zabłocie"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 37352017-11-13

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • rzeszowski, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski
 • Sędziszów Małopolski (miejsko-wiejska), Kolbuszowa (miejsko-wiejska), Świlcza (wiejska), Głogów Małopolski (miejsko-wiejska)
 • Graficzny przebieg granic rezerwatu przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowisk lęgowych rzadkich gatunków ornitofauny oraz naturalnych zbiorowisk roślinnych dawnej Puszczy Sandomierskiej, z licznie tu występującymi gatunkami roślin chronionych i rzadkich.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie