Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Winiary Zagojskie
 • 1960-05-02
 • 4,7500
 • stepowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • muraw kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 marca 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1960 r. Nr 37, poz. 187

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody.Świętokrzyskiego z 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz.Urz. z 1960 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Winiary ZagojskieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28642017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • pińczowski
 • Pińczów (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Cele ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska roślin stepowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Winiary Zagojskie”Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 22312014-08-01

Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 4/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody: "Winiary Zagojskie"Kielce
 • 4,7500

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach