Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Gorzowskie Murawy
 • 2006-05-25
 • 78,3106
 • stepowy
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • muraw kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 31, poz. 6502006-05-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 24/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2011 r. o zmianie Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 70, poz. 13312011-06-22
2 Zarządzenie Nr 13/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody „Gorzowskie Murawy”.

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • Gorzów Wielkopolski
 • Gorzów Wielkopolski (miejska)
 • Rezerwat położony w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Wykaz działek ewid. określa § 2. rozporządzenia

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności kserotermicznej, szczególnie muraw ostnicowych, kłosownicowych i szczotlichowych oraz stanowisk gatunków roślin i zwierząt, między innymi ostnicy włosowatej, pajęcznicy liliowatej, dzwonka syberyjskiego, ostrołódki kosmatej, świergotka polnego i ślimaka żeberkowego.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 22/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Gorzowskie MurawyNie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji2018-09-22
 • 0,0000
 • 78,3106
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gorzowie Wlkp.