Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Gliniska
 • 1982-11-01
 • 34,0000
 • faunistyczny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1982 r. Nr 25, poz. 234

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 102

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • zamojski, hrubieszowski
 • Grabowiec (wiejska), Uchanie (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie stanowiska susła perełkowanego.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 8/17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Gliniska Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór