Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Góra Chełmo
 • 1968-01-13
 • 41,3100
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1967 r. Nr 67, poz. 330

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 33/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Góra Chełmo"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 176, poz. 14462010-06-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • radomszczański
 • Masłowice (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleņnictwa Radomsko na lata 2007-2016, leņnictwa Kobiele Wielkie, obrĉbu Kobiele Wielkie jako oddziały: 199a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 199~a.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie wzgórza porośniętego lasem mieszanym, zbudowanego z piaskowców dolnokredowych, będącego ostańcem oraz leżącego tam grodziska.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 28/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Góra Chełmo"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 35482013-07-08
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góra Chełmo”Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1422015-01-20

Nie

 • 41,3100

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi