Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Góry Pieprzowe
 • 1979-05-15
 • 17,8300
 • stepowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • zarośli kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 maja 1979 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1979 r. Nr 13, poz. 77.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Góry PieprzoweDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28502017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • sandomierski
 • Dwikozy (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie fragmentów muraw i zarośli kserotermicznych z interesującą fauną owadów.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Góry Pieprzowe"Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 19342015-06-222035-07-07

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach