Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Gaik
 • 1976-07-01
 • 35,8500
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 maja 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1976 r. Nr 24, poz. 108

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Rozporządzenie Nr 18/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Gaik"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 121, poz. 10842007-04-28

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • opoczyński
 • Mniszków (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu naturalnych lasów grądowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Gaik”Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 962018-01-092038-01-23

Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Gaik" Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.2017-12-31
 • 16,2400
 • 19,6100

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi