Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dolina Stradanki
 • 2007-01-26
 • 121,0900
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 56 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Dolina Stradanki"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 6, poz. 1372007-01-11

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie sprostowania błędów redakcyjnychDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 10, poz. 2362007-01-18
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dolina Stradanki"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 33852016-08-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • elbląski
 • Tolkmicko (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest: 1) zachowanie i ochrona unikatowego krajobrazu doliny rzeki Stradanki z siecią bocznych dolinek oraz porastającego te tereny lasu bukowego; 2) ochrona stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin; 3) ochrona zwierząt, głównie awifauny.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie