Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dolina Rzeki Brdy
 • 1994-10-07
 • 1691,6500
 • krajobrazowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1994 r. Nr 51, poz. 433

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Nr 337/2008 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyznaczenia szlaku rowerowego na obszarze rezerwatu przyrody "Dolina Rzeki Brdy"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 124, poz. 19732008-09-30
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 października 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody Dolina Rzeki BrdyDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 35682016-10-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • tucholski
 • Cekcyn (wiejska), Tuchola (miejsko-wiejska), Gostycyn (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych doliny rzeki Brdy o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 17/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Rzeki Brdy"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 311, poz. 33892011-12-302032-01-14

Nie

 • 185,1800
 • 611,0100
 • 895,4600

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy