Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dolina Postomii
 • 2005-02-01
 • 68,6574
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 2, poz. 252005-01-17

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 1/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia szlaku pieszego w rezerwacie przyrody "Dolina Postomii" Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • sulęciński
 • Słońsk (wiejska)
 • Rezerwat położony w gminie Słońsk

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie naturalnych ekosystemów leśnych i nieleśnych.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 6/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Dolina Postomii”. Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji2019-02-14
 • 0,0000
 • 68,6574
 • 0,0000

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów w zakresie sprawującego nadzór nad rezerwatem