Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Diabla Góra
 • 1988-02-15
 • 161,1900
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • skalny
 • skał osadowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1987 r. Nr 5, poz. 47

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 9/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Diabla Góra"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 77, poz. 6292010-03-20

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • opoczyński, piotrkowski
 • Żarnów (wiejska), Aleksandrów (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie porośniętego lasem izolowanego wzgórza z wychodniami skał piaskowcowych, które było miejscem bitew partyzanckich okresu II wojny światowej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 11/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Diabla Góra"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 98, poz. 8312011-04-11
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Diabla Góra"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1292015-01-20

Nie

 • 161,1900

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi