Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dębowiec
 • 1965-12-27
 • 47,1000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1965 r. Nr 63, poz. 352

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 17/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dębowiec"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 77, poz. 6322010-03-20

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • radomszczański
 • Żytno (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleņnictwa Gidle na lata 2008-2017, leņnictwa Dębowiec, obrębu Dąbrowa Zielona, jako oddziały: 221 a, b, c, ~a, ~b, ~c, ~d, 222 a, b, c, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnego grądu z lipą szerokolistną na krańcach zasięgu i łęgu wiązowo-jesionowego z rzadkimi roślinami zielnymi.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 53/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dębowiec"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 372, poz. 32972007-12-122027-12-27

Nie

 • 42,8000
 • 3,0600

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi