Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dąbrowa w Niżankowicach
 • 1984-01-01
 • 102,5400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1983 r. Nr 39, poz. 230

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Rozporządzenie Nr 29/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dąbrowa w Niżankowicach” Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 349, poz. 3039
3 Zarządzenie Nr 46/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dąbrowa w Niżankowicach” Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 194, poz. 1564
4 Zarządzenie Nr 4/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dąbrowa w Niżankowicach"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 16432013-03-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • pajęczański
 • Działoszyn (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Wieluń na lata 2007-2016, na terenie leśnictwa Niżankowice, obrębu Kraszkowice, jako oddziały: 139 d, f, g, ~a, 140 f, ~a, ~c, ~d, 142 a, b, c, ~a, ~b, 143 a, b, c, d, f, ~a, ~b, ~c, 145 a, ~a, ~d, 146 a, b, ~a, ~b.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie mozaiki ekosystemów leśnych, w tym rzadkich w Polsce świetlistej i kwaśnej dąbrowy na granicy zasięgów geograficznych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 20/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dąbrowa w Niżankowicach"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 102, poz. 8612011-04-142031-04-29

Nie

 • 102,5400

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi