Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zatoka Elbląska
 • 1991-12-06
 • 830,7100
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • wodny
 • wód morskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1991 r. Nr 38, poz. 273

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 375
2 Rozporządzenie Nr 233 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie uznania za rezerwatDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 44, poz. 683
3 Zarządzenie Nr 11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Zatoka Elbląska" Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 59, poz. 921
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Zatoka Elbląska"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 37402017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie, obszar morski
 • elbląski
 • Tolkmicko (miejsko-wiejska), Elbląg (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie bogatej i zróżnicowanej fauny ptaków wodno-błotnych oraz ich siedlisk.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie