Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dąbrowa Krzymowska
 • 1985-05-01
 • 34,8600
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1985 r. Nr 7, poz. 601985-04-23

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiegoDziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Rozporządzenie Nr 39/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 września 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dąbrowa Krzymowska"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 81, poz. 17502008-09-26
4 Zarządzenie Nr 63/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dąbrowa Krzymowska"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 83, poz. 21682009-12-01
5 zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie rezerwatu "Dąbrowa Krzymowska"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 4122016-01-21
6 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dąbrowa Krzymowska” Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 7632016-02-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • gryfiński
 • Chojna (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat obejmuje fragmenty dziełek ewidencyjnych nr 117 i 133 obręb Kuropiatki w gminie Chojna, w powiecie gryfińskim, w województwie zachodniopomorskim/ odpowiadające wydzieleniom leśnym 133 c, d, f, g, h, j, ~c, ~d, 117 g, ~c Nadleśnictwa Chojna według Planu Urządzania Lasu na lata 2016-2025.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie naturalnych fragmentów środkowoeuropejskiej kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae z wieloma pomnikowymi okazami dębów bezszypułkowych Quercus petraea i sosny zwyczajnej Pinus sylvestris.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 38/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dąbrowa Krzymowska"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 51, poz. 12692009-07-202028-08-02
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dąbrowa Krzymowska"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 15132017-04-102028-08-02

Nie

 • 0,0000
 • 34,8600
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie