Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Czapliniec Koźliny
 • 1996-07-06
 • 23,2100
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1996 r. Nr 37, poz. 371

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 2412
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zlikwidowania rezerwatu przyrody Czapliniec KoźlinyDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 8392017-02-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • tucholski
 • Lubiewo (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych miejsca lęgowego kolonii czapli siwej.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 19/2016 RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2016 r. dot. 1-rocznych zadań ochronnych2017-05-22
 • 23,2100

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy