Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Źródła Borówki
 • 1989-04-15
 • 21,9900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 3 marca 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1989 r. Nr 9, poz. 77

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 21/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Źródła Borówki"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 89, poz. 7042010-03-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • skierniewicki
 • Maków (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie zbiorowisk leśnych grądu i boru mieszanego oraz swoistych cech krajobrazu
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi