Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Złote Bagna
 • 2001-08-11
 • 38,3600
 • torfowiskowy
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr P/10/2001 z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 65, poz. 4972001-07-27

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Złote Bagna" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 3822014-02-07
2 Rozporządzenie Nr 0151/P/2/07 Wojewody Opolskiego z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Złote Bagna" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 2, poz. 162007-01-17

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • opolski
 • Tułowice (miejsko-wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic oraz mapy obszaru rezerwatu stanowi załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Złote Bagna" (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 382).

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ekosystemu torfowiska.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Złote Bagna"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 14852014-06-092034-06-24

Nie

 • 0,0000
 • 38,3600
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu