Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Źródła Tanwi
 • 1998-12-29
 • 186,5400
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik UstawDz.U.z 1998 r. Nr 161, poz.1105

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62
2 Rozporządzenie Nr 33/08 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia ruchu pieszego w rezerwacie przyrody "Źródła Tanwi"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 64, poz.1633

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • lubaczowski
 • Narol (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych zespołów torfowiskowych oraz borów bagiennych i wilgotnych z licznymi gatunkami chronionych roślin zielnych
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Wojewoda Podkarpacki