Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Źródliska Flinty
 • 1998-12-20
 • 44,8300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik UstawDz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1104

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Woj. WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401
2 Zarządzenie Nr 37/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 1 września 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Źródliska Flinty"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 274, poz. 4384

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski
 • Czarnków (wiejska), Budzyń (wiejska)

Położenie otuliny

 • 56,4900

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zabezpieczenie niezakłóconego przebiegu procesów zachodzących w ekosystemach: leśnym, zaroślowym, bagiennym, wodnym i torfowiskowym wraz z ich całym bogactwem i różnorodnością biotyczną, w tym w szczególności zachowanie źródliskowego charakteru obszaru jeziora Niewiemko oraz stanowisk chronionych gatunków roślin.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 213/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Źródliska Flinty"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 198, poz. 4692

Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu