Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cieszynianka
 • 1970-01-02
 • 10,2700
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin na granicy zasięgu
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 132 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 listopada 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1969 r. Nr 50, poz. 387

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku na obszarze województwa małopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611
2 Zarządzenie Nr 4/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cieszynianka"Dziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 285, poz. 2343

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • krakowski
 • Mogilany (wiejska)

Położenie otuliny

 • 25,3500

Ochrona

 • Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych wyspowego stanowiska cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis występującego w zespole grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie