Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łężczok
 • 1957-02-22
 • 477,3800
 • wodny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1957 r. Nr 14, poz. 1091957-02-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Zarządzenie Nr 14 z dnia 10 czerwca 2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wyznaczenia szlaków ruchu pieszego oraz rowerowego w rezerwacie przyrody "Łężczak"Nie podlega publikacji
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 października 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łężczak"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 52402015-10-20

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • raciborski
 • Racibórz, Nędza
 • Położenie rezerwatu przedstawia mapa w skali 1:20000, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia z 2015 r. Przebieg granic rezerwatu, w postaci współrzędnych punktów ich załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów przyrodniczych, krajobrazowych i naukowych kompleksu leśno-stawowego obejmującego zbiorowiska łęgowe i grądowe, olsy, stawy rybne typu karpiowego, świeże łąki użytkowane ekstensywnie oraz zabytkowe aleje i związane z nimi gatunki grzybów, roślin i zwierząt.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 28/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 października 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Łężczak”.Nie podlega publikacji2019-06-09
2 Zarządzenie Nr 23/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Łężczak" Nie podlega obowiązkowi publikacji 2019-06-09
3 Zarządzenie Nr 16/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 czerwca 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Łężczok”.Nie podlega publikacji2019-06-09
 • 477,3800

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach