Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bielawy
 • 1954-12-04
 • 20,0100
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1954 r. Nr 114, poz. 1639

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 12/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Bielawy"Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 3797
2 Zarządzenie Nr 14/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bielawy"Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 162, poz. 2645
3 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • gnieźnieński
 • Czerniejewo (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 19,4400

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest ochrona ekosystemu grądu niskiego Galio sylvatici Carpinetum stachyetosum (R. Tx. 1937) Oberd. 1957 oraz łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942 em. J.Mat. 1976 wraz z bogactwem siedliska żyznego lasu liściastego i różnorodnością biotyczną.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 215/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bielawy"Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 198, poz. 4694

Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu