Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Buczyna Szprotawska
 • 1965-08-03
 • 152,3200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1965 r. Nr 35, poz. 201

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442002-01-17
2 Zarządzenie Nr 11/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Buczyna Szprotawska"Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 7172012-03-26
3 Zarządzenie Nr 24/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Buczyna Szprotawska”.

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • żagański
 • Szprotawa (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Szprotawa, w powiecie żagańskim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie naturalnego zróżnicowania ekosystemów leśnych z zachowaniem cennych gatunków flory i fauny.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 28.02.2002 roku w sprawie zatwierdzenia planu ochrony rezerwatu przyrody o nazwie „Buczyna Szprotawska”

Nie

 • 0,0000
 • 152,3200
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.